ThaiEnglish
HomeContactSite Map
Home
About Us
Service
WebBoard
Contact Us
หน้าหลัก arrow ความเป็นมา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ พิมพ์ ส่งเมล
Image
 
Image
 
บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมี ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม (ปฏิบัติการ 1) และ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เอคโค่ฯ ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด
 
Image
 
Image
 
เมื่อวันที่ 31  มีนาคม 2552  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  (พิจิตร) ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดพิจิตร และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงานวันนัดพบแรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ครั้งที่ 1
 
Image
 
Image
 
        การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คืนพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(พิจิตร)ระยะที่ 2 จำนวน 845 ไร่ ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการ “ โครงการนำพื้นที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ ”  สนับสนุนการปลูกพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน 
โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 นายแพทย์พฤติชัย  ดำรงรัตน์  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังฯ เป็นประธานในการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร จำนวน 58 ราย 
โดยมีนายมานิต  อินเมฆ  ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร)  ร่วมให้การต้อนรับ
 
Image
 
Image
 
     เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2551  นางเกษมศรี  หอมชื่น (รองปฏิบัติการ 1 ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบ เครื่องทอผ้าให้กับศูนย์ ทอผ้าไทยทรงดำบ้านห้วยห้าง  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม และผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) ให้การต้อนรับ
 
 
 
หน้าหลัก
ความเป็นมา
จุดเด่นของนิคมอุตสาหกรรม
ทำเลที่ตั้ง
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ระบบสาธารณูปโภค
พืนที่ และอัตราค่าเช่า
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
อุทยานวิทยาศาสตร์
เว็บลิ๊งค์
ผู้ดูแล

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ได้รับความนิยมสูง
 
ข่าวสารล่าสุด
 
Advertisement
Home     |     About Us     |     Service     |     Web Board     |     Contacts     
Copyright © 2007, Phichit Industrial Estate, all rights reserved.
Design & Development By A Web Technology Co.,Ltd.